Controller

Een controller is een financieel-economisch expert die de directie en het management ondersteunt bij het besturen en beheersen van de organisatie. Hij of zij zorgt voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen. De controller houdt toezicht op en geeft soms leiding aan een financiële of bedrijfseconomische afdeling. Ook geeft een controller financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor. De Controller ontwerpt en beheert management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures, kortom hij of zij bewaakt de financiële positie en resultaten van het bedrijf. Er Zijn verschillende soorten controllers, hieronder staan er een aantal beschreven:

Financial controller

Een Financial controller is verantwoordelijk voor de financieel-economische bestuurbaarheid van de organisatie. Vaak is de Financial controller de rechterhand van de algemeen directeur. In de praktijk geeft de financieel controller financieel-economische adviezen, adviezen over de centrale begrotingscyclus, adviezen over decentrale begroting, informatie over administratieve organisatie en managementrapportages.

Assistent controller

Een Assistent Controller is verantwoordelijk voor financiële analyses en rapportages van een bedrijfsonderdeel en valt onder de controller. De assistent controller maakt financiële indicatoren en analyses, stamgegevens administratie, conceptbegrotingen, levert financiële gegevens, financiële overzichten, jaaroverzicht, gebruikersinformatie en adviezen over administratieve organisatie.

Product Controller

Een Product Controller is verantwoordelijk voor het controleren van de winst en het verlies van financiële producten. Deze producten zijn bijvoorbeeld: bezit en afgeleiden van het bezit, de interestrating in de geldmarkt, de inkomsten van een investering, markten die zich samenvoegen en investeringen in goederen. Hierbij zal hij betrokken zijn bij het waarde bepalen en beprijzen van nieuwe producten.

Business (unit) Controller

Een Business Controller helpt de directie van een bedrijf bij het beheersen van de financiële huishouding. Hij of zij houdt zich voornamelijk bezig met de planning en controlcyclus binnen een bedrijf, die bestaat uit financiële rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, de jaarrekening en meerjarenplanning. Een andere belangrijke taak is het verbeteren van operationele processen en controles.

Credit Controller

Een Credit Controller heeft verschillende taken. Een van de belangrijke taken is de omgang met het eigen klantenpakket. Ook beheert hij de debiteuren bewaakt hij de kredietlimieten van een bedrijf. Verder controleert een Credit Controller of de afspraken over betalingen worden nagekomen. Daarbij incasseert hij ook; wanneer er niet op tijd betaald wordt maant hij de klant aan. Belangrijk is dat de Credit Controller goed in de gaten houdt of en wanneer er een incassobureau of deurwaarder wordt ingezet.

Risk Controller

Als risk controller ben je verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van het risico managementproces. Je organiseert en ondersteunt risk proces-audits en self assessmentprogramma’s en je adviseert het management over de risicostrategie. Je richt 'best practice’ risicobeheerinstrumenten, risicomodellen en risicomeetsystemen in voor operationele risico’s. Je adviseert en ondersteunt het management bij het beheersen van specifieke risico’s en het opzetten van verbeteracties naar aanleiding van auditrapporten, managementletters of rapportages van accountants en toezichthouders.
Vacatures zoeken
Independent Recruiters Groep BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close