Treasury Manager

De treasury afdeling richt zich op het beheren, besturen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en hieraan verbonden risico’s.

Treasury management beoogt:

  • het verkrijgen en behouden van toegang tot de financiële markten
  • het beheersen van financiële risico’s (rente, krediet, liquiditeit, solvabiliteit, valuta, debiteuren)
  • het optimaliseren van de financiële logistiek:
  • minimaliseren van de externe en interne kosten
  • optimaliseren van het renteresultaat
  • optimaliseren van de balansposities (liquide middelen, werkkapitaal, financiering)

Treasury is een specialisme. Steeds meer factoren spelen een rol hoe het beste kan worden omgaan met kapitaal en kapitaalbehoefte. Actuele gegevens over kasstromen, werkkapitaal, lopende leningen, beleggingen en marktinformatie zijn onmisbaar. Net als de behoefte om verschillende scenario's door te kunnen rekenen.

Een groeiend aantal bedrijven ziet in dat het onvoldoende is om te denken in termen van winst en rendementen, maar dat het sturen van kasstromen ook van groot belang is voor de continuïteit van het bedrijf. De nadruk binnen organisaties verschuift van winstdenken naar kasstroomdenken. Een Treasury-afdeling zorgt voor deze centrale sturing van kasstromen. Door de kasstromen vanuit een centraal oogpunt te bekijken is het mogelijk met risico's, die ontstaan gedurende de uitvoering, op structurele wijze rekening te houden.

Vacatures zoeken
Independent Recruiters Groep BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close